Carregant...
 

Decret relatiu a la modificació parcial del reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica


Decret dels Molt Il·lustres Srs. Delegats Permanents de 28 de juliol de 1975

Preàmbul

Vist el Reglament Provisional de la Distribució de l’Energia Elèctrica, Decret de 28 de juliol de 1975 dels Molt Il·lustres Delegats Permanents.
LesLleis.com

Vist l’increment del consum d’energia elèctrica i l’ampliació de les xarxes de subministrament dels darrers anys.

Vist el Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, aprovat pel Govern en la sessió del dia 2 de novembre de 1988.

Vista la decisió dels Molt Il·lustres Delegats Permanents de data 12 de juny de 1992, autoritzant el Govern per dur a terme per si mateix la derogació parcial del Reglament Provisional de la Distribució d’Energia Elèctrica, adoptat per aquestes Delegacions Permanents, el 28 de juliol de 1975, en tots aquells articles que s’oposin al Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, adoptat pel Govern el 2 de novembre de 1988, així com la modificació de l’article 24 del capítol VI del mateix text.

Pels motius esmentats i a proposta del Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, el Govern ha aprovat en la sessió de data 14 de desembre de 1992 la modificació del Reglament Provisional de la Distribució de l’Energia Elèctrica.

Fent ús de les competències que té institucionalment i d’acord amb allò que disposa la Llei d’Organització de l’Administració General.

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.