Carregant...
 

Reglament d’aplicació de l’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat (Text refós per LesLleis.com)Exposició de motius

L’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat de data 5 d’octubre de 1995, preveu que el Govern estableixi reglamentàriament les seves modalitats d’aplicació.

Estableix el marc legal per garantir l’exclusivitat de la nacionalitat andorrana i fixa un termini màxim dins el qual s’haurà de provar la pèrdua de la o les nacionalitats estrangeres per part de totes aquelles persones que vulguin conservar la nacionalitat andorrana.
LesLleis.com

Aquest Reglament respon a la necessitat de concretar el mecanisme adient per tal de provar la pèrdua de la o les nacionalitats estrangeres en compliment del mandat de l’article 25.

Amb la finalitat de donar coneixement de les conseqüències que comporta el manteniment d’una altra o unes altres nacionalitats juntament amb l’andorrana, s’ha cregut convenient notificar, en el moment de procedir a la renovació de passaports andorrans, el termini de cinc anys previst a l’article 25 per renunciar a l’altra o les altres nacionalitats estrangeres.

Una vegada transcorreguts els cinc anys legalment determinats, tota persona que hagi adquirit o recuperat la nacionalitat andorrana haurà de provar la pèrdua de l’altra o les altres nacionalitats estrangeres, en el cas d’haver-les mantingut. Es determina com a mitjà provatori l’aportació de sentència judicial ferma o certificació del Registre Civil del país o països dels quals es conservi la o les nacionalitats estrangeres o d’un altre organisme que tingui atribuïdes les mateixes competències.

El Govern es reserva la facultat de sol.licitar a la persona interessada o a qualsevol organisme estranger, tota aquella informació que sigui necessària per esbrinar la conservació o no d’altres nacionalitats, en els casos que la documentació aportada es consideri insuficient per acreditar la pèrdua.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.