Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament per a l’aplicació de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques, aprovat pel Govern en la sessió del dia 31 de juliol de 1996.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 d’agost de 1996

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament per a l’aplicació de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques

Exposició de motius

Vista la Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques de data 20 de desembre de 1995,

Considerant la necessitat de formular un desplegament reglamentari dels articles 2, 3, 7, 9 i 10 de la referida llei i,

El Govern, en la sessió del dia 31 de juliol de 1996, ha aprovat el Reglament per a l’aplicació de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.