Carregant...
 

Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials (Text refós per LesLleis.com)Exposició de motius

Vist l’article 31 de la Constitució del Principat d’Andorra,

Vista la Llei de policia i protecció de les aigües aprovada pel Consell en la sessió del 31 de juliol de 1985, que autoritza el consell executiu, en la seva disposició final primera, a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al seu compliment, i en particular el títol IV aigües residuals i el títol V aigües superficials,

Atesa la voluntat del Govern de preservar la qualitat dels recursos hídrics del país i, per tant, de controlar i regular els abocaments d’aigües residuals, seguint les directives europees en matèria de gestió de l’aigua,

El Govern, en data 18 de desembre de 1996 acorda la publicació i l’aplicació del present reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.