Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament modificatiu del Reglament d’aplicació de l’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, aprovat pel Govern en la sessió del dia 31 de desembre de 1996.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de gener de 1997

Marc Forné Molné
Cap de Govern en funcions

Reglament modificactiu del Reglament d’aplicació de l’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat

Vist el reglament d’aplicació de l’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat de data 3 de maig de 1996 i publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra en data 8 de maig de 1996,

El Govern, en la sessió de data 31 de desembre de 1996, ha aprovat la següent modificació del reglament de referència.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.