Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra”, aprovat pel Govern el 2 de juny de 1999.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 2 de juny de 1999

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra”

Exposició de motius

A Andorra, com a la majoria de zones de muntanya, s’ha produït un procés d’abandonament de la ramaderia, tot i així l’experiència i la manera de fer dels ramaders del país han fet possible una producció ramadera que no només ha tingut un paper clau en la conservació del paisatge sinó que ha adquirit un gran prestigi. Per tal de mantenir i potenciar l’activitat ramadera, el Govern posa en marxa una política de foment de la qualitat per tal de diferenciar i prestigiar davant els consumidors la carn produïda al país.

Els articles 1.1.b), 4.1.g) i 4.2.i) ) de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, de data 20 de juny de 1996, faculta el Govern a autoritzar l’ús de signes o segells de control o de garantia, i també a definir-ne la forma oficial. L’objecte d’aquest Reglament és definir la forma oficial del segell de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” i establir el procediment d’autorització per a la utilització d’aquest signe.

A proposta de la Ministra d’Agricultura i Medi Ambient i d’acord amb el Govern, en la sessió de 2 de juny de 1999, s’aprova el present Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.