Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error en la modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 26, any 12, de data 24 de maig del 2000, en concret, en la seva Regla 27.1)b) i 27.1)c), Sol·licitud d’inscripció d’una cessió d’un registre de marca,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.