Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament de modificació del reglament d’ajudes a l’esport


Vist l’article 16, apartat 1.b) de la Llei de Govern, de data 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vist el Reglament d’ajudes a l’esport, de data 12 de juliol del 2000;

Atesa la necessitat de prorrogar el termini perquè les entitats esportives adaptin les seves disposicions estatutàries, i perquè les federacions esportives presentin el seu reglament intern d’ajut a les entitats afiliades;

A proposta del Ministeri d’Educació, Joventut i Esports i d’acord amb el Govern en la sessió de data 14 de febrer del 2001, s’acorda:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.