Carregant...
 

Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurançaArticle 1
Àmbit d’aplicació
1. Aquest Reglament estableix, en desenvolupament de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, aprovada el 14 de maig del 2002, els procediments i altres aspectes relatius a les obligacions formals dels subjectes obligats, així com al sistema de gestió, liquidació i control de l’impost.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança i altres disposicions que resultin d’aplicació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.