Carregant...
 

Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos (Text refós per LesLleis.com)


Article 1
Objecte
1. Aquest Reglament regula el desenvolupament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos (en endavant “la Llei”), aprovada el 13 de juny del 2005, els procediments i altres aspectes relatius a les obligacions formals dels agents pagadors, així com al sistema de gestió, liquidació i control de la retenció.
LesLleis.com

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en la forma de pagament d’interessos (en endavant “l’Acord”), en la Llei i en altres disposicions que resultin d’aplicació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.