Carregant...
 

Decret de modificació del reglament d’accessibilitat


Exposició de motius

La Llei d’Accessibilitat, aprovada pel M.I. Consell General el 6 d’abril de 1995, i el Reglament d’Accessibilitat aprovat pel M.I. Govern el 31 de maig de 1995, que la desenvolupa, fixen les condicions que han de complir els ascensors per tal que puguin ser utilitzats per persones amb discapacitats físiques, classificant els requeriments en ascensors adaptats i practicables segons les característiques i l’ús de l’edifici. El Reglament fou modificat parcialment per acord del M.I. Govern del 19 de maig de 1999, pel que fa a les exigències dels ascensors. El temps transcorregut des de l’aprovació del Reglament d’Accessibilitat ha donat ocasió a l’evolució normativa sobre aquest tema en els països del nostre entorn. Les noves recomanacions tècniques aprovades a la Unió Europea sobre la matèria han tingut en compte les necessitats de mobilitat de les persones amb discapacitats físiques.

Els ascensors que s’instal·len a Andorra són importats des d’altres països europeus, on són fabricats. A Andorra no existeix cap indústria dedicada a la fabricació d’ascensors. Actualment la fabricació d’ascensors a Europa segueix i respecte la normativa europea EN 81-70. S’ha constatat que l’aplicació de la norma europea EN 81-70 no és coherent amb els requisits estipulats pel Reglament d’Accessibilitat per als ascensors, i que aquest fet provoca inconvenients per a la instal·lació d’ascensors a Andorra.

La normativa europea EN 81-70 contempla de forma satisfactòria condicions suficients per a l’accessibilitat de persones amb discapacitats físiques i limitacions de mobilitat.

De les consideracions anteriors es desprèn que escau la modificació del Reglament d’Accessibilitat, concretament de l’annex IV, per tal d’adequar-lo a la normativa europea EN 81-70. La Comissió per al Foment de l’Accessibilitat ha informat favorablement de la modificació en el sentit esmentat.

A proposta dels Ministeris d’Urbanisme i Ordenament Territorial i d’Economia, el Govern, en la sessió del 23 de novembre del 2005, aprova el Reglament de modificació del Reglament d’Accessibilitat.

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.