Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei qualificada de residències passives


Vista la Llei qualificada de residències passives, del 30 de novembre del 2006;

Atès que la Llei qualificada de residències passives establiex el desenvolupament per via reglamentària de diversos aspectes relatius a la concessió i renovació d’autoritzacions de residència passiva;

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de data 7 de febrer del 2007, ha aprovat el present Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei qualificada de residències passives, que entrarà en vigor al cap l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.