Carregant...
 

Decret de modificació del model 420: “Declaració de les retencions sobre els rendiments de l’estalvi” de l’annex del Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos


Exposició de motius

Vist que l’1 de gener del 2007 dos nous estats, la República de Romania i la República de Bulgària, s’han adherit a la Unió Europea;

Vist que l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos forma part del cabal comunitari;
LesLleis.com

Vist que el model 420: “Declaració de les retencions sobre els rendiments de l’estalvi”, que es presenta a l’annex del Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, no inclou aquests dos nous estats, es publica la modificació del model 420 del Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, per tal adaptar-lo a la nova situació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.