Carregant...
 

Decret del 5 de desembre del 2007 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, del 2 de novembre del 1995


Exposició de motius

El Govern, en aplicació de la disposició final primera de la Llei de marques, d’11 de maig de 1995, en la sessió del dia 2 de novembre de 1995 acordà aprovar el Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra.

En els últims anys s’ha constatat una dependència funcional activa i creixent entre l’Oficina de Marques i els registres de comerç i societats.

Per aquest motiu es creu convenient assignar l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra al Departament d’Economia, sota una mateixa direcció.

Es per aquest fet i per raons de seguretat jurídica que es publica íntegrament el Reglament de modificació del Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra.
LesLleis.com

A proposta del ministre d’Economia i Agricultura, el Govern, en la sessió del 5 de desembre del 2007, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.