Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal


Exposició de motius

La Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, en el títol IV, capítol segon, regula el registre, el dipòsit i la publicitat dels resultats de les eleccions per a delegats de personal prop del Departament de Treball i la formalització de la documentació que requereix el procés.

Aquest Reglament, d’acord amb les previsions legals, concreta les normes d’organització i de funcionament internes del Departament de Treball per fer-lo operatiu i assegurar que estigui en situació de complir eficaçment les funcions que li atorga la Llei.

De conformitat amb les condicions que estableix la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, el Reglament regula, amb detall, els tràmits i a l’annex incorpora els models de documents que cal emplenar, amb la finalitat de facilitar-ne la formalització i la tramització.

Consegüentment, a proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 23 de setembre del 2009, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.