Carregant...
 

Decret d’aprovació del Decret de modificació del Decret de reglamentació de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries del 22 d’agost de 1994


Exposició de motius

La Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries, de data 30 de juny de 1994, estableix que el Govern haurà de reglamentar aquells aspectes de la Llei que, per fer-la operativa, requereixin ser desenvolupats.

Aquest desenvolupament va quedar establert amb la publicació del Decret de reglamentació de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries, el 22 d’agost de 1994.

Durant aquests anys, l’evolució dels balanços de les entitats bancàries ha sofert variacions importants provocades, entre d’altres motius, per un progressiu transvasament de saldos de balanç a comptes d’ordre. Aquest fet, juntament amb la voluntat d’afavorir els interessos generals del Principat, ens duen a la necessitat de revisió i modificació del decret amb la finalitat, per una banda, d’adequar-lo a la realitat de la situació actual i, per l’altra, encabir-lo de nou sota els paràmetres de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia i Finances, en la sessió del 9 de desembre de 2009, el Govern aprova la modificació del Decret de reglamentació de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries de 22 d’agost de 1994
Article únic

S’aprova la modificació del Decret de modificació del Decret de reglamentació de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries de 22 d’agost de 1994, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.