Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de les eleccions al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)


Exposició de motius

El Capítol tercer del Títol primer de la Llei 17/2008 del 3 d’octubre de la seguretat social, regula les eleccions al consell d’administració.

Per reglament s’han de desenvolupar les modalitats pràctiques d’organització i desenvolupament de les eleccions.

També escau derogar el Reglament de les eleccions al consell d’administració de la CASS de data 8 de març del 2006, que desenvolupa la Llei reguladora de la gestió i organització administrativa de la Caixa Andorrana de Seguretat derogada per la llei vigent, a fi adequar les modalitats pràctiques d’organització i desenvolupament de les eleccions al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social al nou marc legal.

Consegüentment, el Govern, en la sessió del 21 d’abril del 2010, aprova el present Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de les eleccions al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Les eleccions tindran lloc el dia 28 de juny del 2010.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.