Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el reglament regulador de les prestacions d’incapacitat temporal


El capítol tercer, del títol II, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, regula les prestacions d’incapacitat temporal.

Les prestacions econòmiques per incapacitat temporal compensen parcialment la pèrdua d’ingressos d’una persona assegurada que ha de deixar de treballar per malaltia o accident.

La Llei estableix que, per reglament, s’han de regular les condicions dels certificats mèdics, la taula de patologies més corrents amb el nombre de dies de baixa que correspon habitualment, com a màxim, a cada patologia, i les persones prestadores de serveis de salut habilitades per prescriure la baixa i les eventuals pròrrogues.

L’establiment de dies de baixa per a cada patologia s’ha dur a terme tenint en compte la variabilitat de les persones en els processos de la malaltia, la curació o l’estabilització. S’ha d’entendre que els dies de baixa corresponen a un període indicatiu que el metge o l’odontòleg ha de valorar en funció de les característiques de cada pacient.

D’altres aspectes que es desenvolupen reglamentàriament són el naixement i la durada de la incapacitat temporal i les pròrrogues, els canvis de patologia i els procediments de control per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 28 d’abril, aprova aquest Decret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.