Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

En data 7 de setembre del 2009, el Consell General va aprovar la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.

En aplicació d’aquesta llei, el Govern ha signat, amb diversos Estats estrangers, uns convenis bilaterals d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, disset dels quals ja han estat ratificats pel Consell General.

L’entrada en vigor d’aquests convenis, tots conclosos en base als principis desenvolupats en la Llei 3/2009 del 7 de setembre del 2009, fa necessari el desenvolupament reglamentari de la dita llei, tenint en compte, a més, que durant l’any 2011, el Principat d’Andorra es veurà sotmès als processos de valoració del “Global Forum” sobre la transparència i intercanvi d’informació, creat per l’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic.

El present Reglament té com a finalitat determinar i precisar els requisits a complir, tant per les autoritats estrangeres com per les autoritats publiques andorranes, en el marc d’una petició d’informació, fonamentada en la Llei 3/2009 i en els convenis bilaterals d’aplicació.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la seva sessió de data 23 de febrer del 2011,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.