Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia


Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 23 de febrer del 2011, va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, amb la finalitat de determinar i precisar els requisits que han de complir tant les autoritats estrangeres com les autoritats públiques andorranes en el marc d’una petició d’informació.

El marc jurídic i normatiu que van aprovant els diversos països en aquest àmbit està sotmès a processos de valoració i millora permanentment. En aquest sentit, l’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic, mitjançant el Global Forum, vetlla per la interpretació correcta i l’aplicació de la normativa.

Així doncs, estem immersos en un procés evolutiu que requereix anar adequant el nostre marc normatiu a les evolucions que va patint la norma internacional, i a les recomanacions i interpretacions que en fan els organismes de control i seguiment.

En aquest sentit, és necessari adaptar la redacció del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, per tal de facilitar-ne l’aplicació.

La modificació permet clarificar la identificació de les persones subjectes a una demanda d’intercanvi d’informació i preservar el precepte de l’OCDE de prohibir el fishing expedition.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió de l’1 de juny del 2011,

Decreta
Article únic

S’aprova la nova redacció del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, que entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.