Carregant...
 

Decret de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix en l’annex 1 les patologies que donen dret a prestacions de reembossament en el 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
LesLleis.com

S’ha constatat que l’hemofília i altres malalties constitucionals de l’hemostàsia greus són patologies cròniques que comporten unes despeses importants per al pacient i, per tant, és procedent incloure-la a l’annex esmentat.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 27 de juny del 2011, i a proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 27 de juliol del 2011,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.