Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel de les Dos Valires


La posada en funcionament del túnel de les Dos Valires permet un nou itinerari entre la CG2 i la CG3 que evita passar per la conurbació d’Escaldes-Engordany.
LesLleis.com

L’anàlisi de risc del transport de matèries perilloses entre l’itinerari actual, a cel obert per la CG3, i el nou itinerari pel túnel de les Dos Valires entre les poblacions d’Escaldes-Engordany i la Massana, determina una menor perillositat per a l’opció de pas a través d’aquest últim.

El túnel de les Dos Valires disposa de tots els equipaments de seguretat recomanats pels organismes competents en aquest àmbit (OCDE i PIARC) per a un túnel d’aquestes característiques per permetre el pas de matèries perilloses.

Tot i això, cal establir unes mesures que s’han de respectar per tal de garantir un nivell de seguretat dels usuaris a l’interior del túnel, cosa que comporta la necessitat d’establir un procediment regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses de conformitat amb el Pla de qualitat.

La Llei del Codi de la circulació, aprovada pel Consell General el dia 10 de juny de 1999, en l’article 203, faculta el Govern, per raons de seguretat viària i fluïdesa de la circulació, per establir mesures de regulació del trànsit que afectin els vehicles i els transports especials i de mercaderies.

A proposta dels ministres d’Economia i Territori i de Justícia i Interior, i en execució de l’acord de Govern del 25 de juliol del 2012, s’aprova el Decret regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel de les Dos Valires.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel de les Dos Valires, que entrarà en vigor el dia següent de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel de les Dos Valires

Article 1

Els vehicles objecte d’aquest Reglament són els que es troben identificats com a vehicles de transport de matèries perilloses en la legislació internacional de transport per carretera de matèries perilloses ADR.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.