Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica


Exposició de motius

El 25 de febrer del 2009 es va aprovar la modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, que va entrar en vigor el 4 de maig del 2009 i que va derogar el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, aprovat pel Govern el 18 de setembre del 2002.
LesLleis.com

D’ençà que es va aprovar el Reglament esmentat, ha aparegut la Directiva 2009/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre del 2009, relativa a la recuperació de vapors de benzina de la fase II durant el proveïment dels vehicles de motor en les estacions de servei.

Per tal d’harmonitzar la norma andorrana amb les darreres exigències europees, es modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 22 d’agost del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.