Carregant...
 

Decret del 7 de novembre del 2012 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix en l’annex 1 les patologies que donen dret a prestacions de reembossament en el 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Dins d’aquest grup es troba inclosa la patologia anomenada esclerosi multilateral amiotròfica, mentre que hi ha altres patologies de pronòstic similar que no queden explícitament incloses en el text actual, per la qual cosa escau modificar-lo per tal d’incloure-les-hi.

S’escau anar actualitzant aquest annex incloent-hi altres patologies cròniques que representen un cost important per als malalts, com la síndrome de Crouzon o altres patologies neurològiques que afecten la neurona motora i que són de llarga durada, progressives, greus i costoses.
LesLleis.com

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 25 d’octubre del 2012, i a proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 7 de novembre del 2012,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.