Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix, en l’annex 1, les patologies que donen dret a prestacions de reembossament del 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Escau anar actualitzant aquest annex incloent-hi altres patologies cròniques que representen un cost important per als malalts, com la síndrome de Noonan, que provoca un desenvolupament anormal de múltiples parts del cos i que pot ser de llarga durada, greu i costosa.
LesLleis.com

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 17 de desembre del 2012, i a proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 23 de gener del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.