Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos


Exposició de motius

El darrer paràgraf de l’exposició de motius de la Llei de tinença i de protecció d’animals de data 12 de juliol de 2012, preveu que perquè el sistema jurídic de protecció d’animals sigui complet, caldrà que es facin els desplegaments reglamentaris corresponents que permetin concretar i aplicar a la realitat quotidiana el sentit general que emana de la Llei.
LesLleis.com

L’article 20.2 de la Llei de tinença i protecció dels animals disposa que el procediment per determinar si un gos és perillós i l’aplicació de les mesures de control dels gossos perillosos es determina reglamentàriament. I l’apartat 20.3 de la mateixa Llei disposa que el Govern haurà d’establir una reglamentació específica pel que fa als gossos d’atac i els gossos de guarda o defensa.

L’any 1999, seguint l’aprovació de la Llei de tinença i protecció dels animals del 1998, es va aprovar el Reglament sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Aquest text presenta actualment algunes mancances derivades del fet que algunes races de gossos considerades d’atac i defensa, poc habituals fa una dècada, compten avui amb força exemplars registrats a Andorra. Cal afegir que les legislacions dels Estats veïns han anat incorporant noves races de gossos als seus llistats de races potencialment perilloses i esdevé necessari per una raó de coherència afegir algunes races al llistat inclòs en la reglamentació relativa als gossos considerats potencialment perillosos. Així mateix, el present Reglament incorpora millores en alguns aspectes relacionats amb les mesures de prevenció, la formació i els coneixements que els propietaris de gossos potencialment perillosos han de adquirir.

Per raons de seguretat jurídica i amb l’objectiu d’adequar el present Reglament a la nova numeració de l’articulat de la Llei 13/2012 de tinença i protecció dels animals, es considera adient publicar una modificació íntegra del text del Reglament, derogant el text anterior, aprovat en data 15 de desembre de 1999.

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió de data 3 d’abril del 2013, aprova el Reglament sobre la tinença dels gossos considerats potencialment perillosos.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.