Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de l’impost general indirecte


Exposició de motius

El 24 d’octubre del 2012 el Govern va aprovar el Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, de l’impost general indirecte.

L’article 58 de la Llei estableix un tipus de gravamen reduït de l’1% per als productes alimentaris per al consum humà o animal, els animals vius, les llavors, les plantes i els ingredients normalment utilitzats en la preparació de productes alimentaris, i els productes utilitzats normalment com a succedani de productes alimentaris. En el Reglament de l’impost general indirecte, l’annex 1 ajuda a determinar quins productes estan subjectes a un tipus reduït i detalla els productes als quals és aplicable aquest tipus de gravamen. No obstant això, és necessari afegir-hi alguna subposició atès que s’ha constatat que alguns dels productes, com ara l’aigua de mar, tenen usos alimentaris per al consum humà i, per tant, és necessari, en aquest cas, diferenciar l’aigua de mar destinada a l’alimentació humana (codi 2501 00 10A de la nomenclatura general de productes) de l’aigua de mar per a altres usos que el de l’alimentació humana (codi 2501 00 10B de la nomenclatura general de productes).
LesLleis.com

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 10 d’abril del 2013, aprova aquesta modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.