Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error d’omissió al Decret del 15 de maig del 2013, pel qual s’aprova el Reglament relatiu a la gestió, la recaptació i la liquidació de les taxes establertes per la Llei 14/2012 de salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 27. Any 8, de data 22 de maig del 2013, es publica al final d’aquest document “l’Annex 1. Declaració de liquidació de la taxa per serveis de control veterinari oficial en origen”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.