Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’espècies animals protegides


Exposició de motius

El 28 de febrer del 2001 es va aprovar el Reglament d’espècies animals protegides, que va estar motivat per la Llei de tinença i protecció dels animals, del 30 de juny de 1998.

Aquesta Llei va assentar les bases per al desplegament reglamentari en l’àmbit de la conservació de la fauna salvatge i la protecció dels animals. Darrerament els canvis significatius en el camp de la protecció i el benestar animals han fet necessari revisar i adaptar el text normatiu de referència, de manera que es va publicar, l’agost del 2012, la Llei 13/2012, del 12 de juliol, de tinença i de protecció d’animals. El títol IV del nou text fa referència a la fauna salvatge tant autòctona com no autòctona i estableix, en l’article 30, la qualificació d’espècie protegida que s’aplica a tota espècie animal de la fauna autòctona que requereixi una protecció especial.

En aquest Reglament s’especifiquen les espècies animals protegides i s’estableixen els graus d’amenaça d’acord amb l’apartat 1 de l’article 30 de la Llei de tinença i protecció d’animals, del 12 de juliol del 2012. Per altra banda, es fa una equivalència entre els graus d’amenaça i els criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).
LesLleis.com

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del Ministeri de Turisme i Medi Ambient i d’acord amb el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2013, s’acorda:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.