Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament pel qual s’estableixen els requisits per al funcionament i l’obtenció de l’autorització administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audiopròtesis


Exposició de motius

La Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener estableix a l’article 54c que és competència del Govern l’autorització d’obertura i de modificació de centres, serveis i establiments sanitaris, i la determinació dels requisits tècnics corresponents.

D’acord amb el Reglament de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris del 17 de juliol del 2013, que desenvolupa la Llei mencionada, un dels requisits preceptius per obtenir l’autorització administrativa sanitària és disposar de professionals formats en la disciplina del centre, amb la titulació específica i el perfil professional adequat.

Entre els establiments sanitaris, en els sectors de l’ortopèdia i l’audiopròtesi s’ha detectat que treballen professionals amb un ventall molt ampli de formacions: professionals amb titulacions oficials de grau mitjà, titulats universitaris en l’àmbit sanitari amb formació complementària en ortopèdia o persones sense titulació específica, tot i que amb una pràctica professional perllongada.
LesLleis.com

Fins ara, i en absència d’un nombre suficient de persones amb la formació oficial, la convivència d’aquests perfils professionals ha permès donar cobertura a les necessitats dels usuaris d’aquesta classe de serveis.

No obstant això, s’estima que el fet que els professionals a càrrec d’aquestes activitats disposin de la formació oficial és un requisit fonamental per assolir una seguretat i una qualitat màximes.

Vistes les consideracions exposades que fan necessària la regulació de les condicions necessàries per obtenir l’autorització administrativa sanitària dels establiments d’ortopèdia i d’audiopròtesi;

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 17 de juliol del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.