Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència


Exposició de motius

En la sessió del 10 d’octubre del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, en què es regula per primera vegada una nova autorització de treball sense residència, per tal de donar cobertura legal a les empreses andorranes que contracten personal que treballa efectivament i resideix en permanència a l’estranger, circumstància motivada, entre d’altres, per la realitat d’un mercat laboral en expansió internacional, al qual Andorra ha d’adaptar-se.

A aquest efecte, i en aplicació de l’article 3 de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, segons el qual el nombre d’autoritzacions de treball sense residència es fixa periòdicament per la via reglamentària, a partir de la política d’immigració definida i d’acord amb les circumstàncies econòmiques i socials del Principat d’Andorra, el Govern aprova aquesta nova quota general d’autoritzacions de treball sense residència.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de novembre del 2013,

Decreta
Article únic
LesLleis.com

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.