Carregant...
 

Decret pel qual es modifica el Reglament del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra


Exposició de motius

El 18 de desembre del 2013, el Govern va aprovar el Reglament del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra.

Aquest reglament crea formalment el Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra, defineix les seves funcions i la seva composició, els mecanismes de renovació dels seus membres i les normes més rellevants per a la seva dinàmica de funcionament.

El Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra es va reunir en la seva primera sessió constituent els 27 i 28 de febrer del 2014.

El Comitè ha considerat oportú de proposar algunes modificacions que permetran de clarificar o completar certes funcions i de millorar el seu funcionament en determinades circumstàncies, com poden ser la modificació dels mecanismes de renovació del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra amb l’objectiu de garantir la continuïtat dels projectes així com la dinàmica de treball de grup; i la modificació dels mecanismes de difusió de la informació.

Atenent a les consideracions més amunt esmentades, i per motius de seguretat jurídica s’aprova i es torna a publicar íntegrament el Reglament;

A proposta del ministeri encarregat de la salut, el Govern en la seva sessió del 19 de març del 2014

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.