Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball, i d’autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)


Exposició de motius

En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general. En aplicació d’aquest precepte i tal com recull el Decret legislatiu del 26 de març del 2014 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració, i també la situació nacional del treball. A partir d’aquesta anàlisi, el Govern, d’acord amb les prioritats establertes per la política d’immigració, fixa per la via reglamentària les quotes d’immigració amb l’objectiu bàsic i ineludible d’afavorir la cohesió social mitjançant el desenvolupament equilibrat de la societat.

D’acord amb la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat els agents productius del país, el Govern acorda ara un contingent reduït d’autoritzacions d’immigració (320 autoritzacions) per a un període determinat (fins al 31 d’octubre del 2014). Amb l’objectiu de continuar vetllant pel creixement i el bon funcionament del mercat laboral, el Govern reitera la voluntat normativa del Reglament de quota general anterior, tenint en compte molt especialment la situació econòmica i social actual, difícil per a tots els sectors econòmics del Principat, i no obrint el mercat laboral interior a més mà d’obra forana, atès que el Govern ha de privilegiar l’accés als llocs de treball dels nacionals andorrans i dels legalment residents, amb la finalitat d’afavorir la cohesió social. No obstant això, no es pot limitar la mà d’obra estrangera en termes absoluts, perquè les conseqüències que se’n derivin poden comportar efectes no volguts en l’actual conjuntura econòmica delicada, cosa que també s’ha tingut en compte en aquest Reglament. Per tant, atesa la demanda dels sectors econòmics concernits, s’ha considerat oportú obrir el mercat laboral andorrà a noves professions com la de dissenyador gràfic, dissenyador de joieria i perruquer unisex, a fi de donar una resposta adequada a aquesta demanda, que no pot ser satisfeta amb el mercat de treball intern existent.

Finalment, atesa la necessitat evidenciada pels sectors econòmics del país de proporcionar un servei proper i de qualitat al turisme de parla russa, i per tal de continuar donant-hi cobertura i fins i tot ampliar-la, el Govern considera oportú regularitzar la situació d’immigració de les persones que ja es van acollir als reglaments de quota especials aprovats el 23 d’octubre del 2013 per a la temporada d’hivern 2013-2014.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 16 d’abril del 2014,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball i d’autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004, de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.