Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Del Registre de Societats Mercantils en general

Article 1. Organització

1. Per al desplegament de les funcions registrals establertes en el Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014 pel qual es publica el text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, d’ara en endavant, “la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada”, es regula el Registre de Societats Mercantils com a òrgan de l’Administració adscrit al ministeri encarregat de l’economia.

2. El Registre de Societats Mercantils té caràcter unitari per a tot el territori nacional i la seu s’estableix a Andorra la Vella.
Article 2. Funcions

El Registre de Societats Mercantils exerceix les funcions següents:

a) Inscriure els actes que estableixen la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada i aquest Reglament.
b) Certificar els actes inscrits.
c) Rebre el dipòsit dels comptes anuals.
d) Certificar les denominacions socials.

Article 3. Sistema

1. El Registre de Societats Mercantils s’ha de portar pel sistema de full personal, de forma que a cada societat mercantil se li ha d’atribuir un full personal, al qual s’ha d’assignar un número que és el que, juntament amb la seva denominació, identifica la societat registralment.

2. El full personal s’ha d’obrir en inscriure per primer cop la constitució de la societat i ha de disposar dels annexos o folis que siguin necessaris, numerats correlativament, en els quals es practiquen els assentaments corresponents.
Article 4. Obligatorietat

La inscripció en el Registre de Societats Mercantils dels actes que estableix la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada i aquest Reglament són de caràcter obligatori, tret dels casos en què es disposi el contrari.
Article 5. Prioritat

1. Quan s’hagin d’inscriure al Registre de Societats Mercantils actes que facin referència a altres actes d’inscripció obligatòria, és un requisit imprescindible la inscripció prèvia d’aquests darrers.

2. Els actes amb data igual o anterior a altres actes ja inscrits no es poden inscriure quan continguin acords contraris o incompatibles amb aquests actes ja inscrits.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.