Carregant...
 

Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables


Capítol primer. Bases del programa

Article 1
Objecte del programa
L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per a la rehabilitació dels edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de sostenibilitat i d’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.
Article 2
Règim de concessió dels ajuts
1. Els ajuts que es regulen per mitjà del programa Renova revesteixen la modalitat de subvenció directa i préstec preferent, segons la tipologia d’actuacions inclosa a l’article 3. En qualsevol cas, aquests ajuts estan subjectes al compliment, l’execució i la realització dels objectius, les activitats i les condicions establerts per aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.