Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error d’omissió al Decret del 18 de juny del 2014 d’aprovació del Reglament d’adquisició del certificat de família nombrosa, publicat al BOPA núm. 37 del 25 de juny del 2014, es publica al final d’aquest document “l’Annex I. Sol·licitud del certificat de família nombrosa”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.