Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 5 de juny del 2013;

Atès que es regula l’obligatorietat de dur roba de seguretat només per la modalitat de batuda del porc senglar i es recomana l’ús per les modalitats de caça (espera i aproximació) i per la caça d’altres espècies caçables;

Aquest Reglament deroga el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 5 de juny del 2013, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del dia 13 d’agost del 2014, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.