Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix en l’annex 1 les patologies que donen dret a prestacions de reembossament del 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Escau anar actualitzant aquest annex incloent-hi altres patologies cròniques que representen un cost important per al malalt, com és l’arteriopatia obliterant dels membres inferiors en un estadi d’isquèmia permanent crònica o que ha requerit un acte de revascularització o amputació.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 28 d’octubre de 2014, i a proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 5 de novembre del 2014,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.