Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics, del 23 de febrer del 2011


Exposició de motius

La Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, preveu les condicions d’utilització de les plaques de matrícula en els vehicles i n’inclou el catàleg oficial. El legislador, amb previsió dels canvis tecnològics permanents en què es veu immers el sector de l’automòbil, va atribuir al Govern mitjançant l’article 147 i la disposició addicional de la Llei, la capacitat de modificar les plaques de matrícula incloses en el catàleg o afegir-hi altres modalitats.

El Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics, del 23 de febrer del 2011 i les posteriors modificacions, defineix els diversos tipus de plaques de matrícula, així com les mides i les característiques tècniques principals que han d’observar.

La Llei 24/2014, del 30 d’octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles regula l’adquisició de plaques de matrícula personalitzada i crea un nou servei públic. La personalització consisteix a poder escollir les lletres i les xifres que componen la combinació de la matrícula, amb un mínim de dos caràcters i fins a un màxim de cinc, d’acord amb unes regles establertes i mantenint el disseny de la matrícula ordinària.

Per tant, amb la modificació d’aquest Reglament, s’introdueix una nova modalitat de plaques de matrícula anomenada “Placa de matrícula personalitzada”.

Les plaques de matrícula personalitzada permeten al titular, a diferència de les plaques de matrícula ordinària, reservar una combinació de lletres i números seguint uns criteris senzills. La combinació escollida és validada i adjudicada pel Govern.

A més, la introducció de les plaques de matrícula personalitzada, garanteix la continuïtat de l’actual codi numèric en les plaques de matrícula ordinària facilitant així la identificació dels vehicles.

Per tot l’exposat, amb l’objectiu d’adequar el reglament als nous canvis legislatius, el Govern en la sessió del 10 de desembre del 2014, a proposta del ministre d’Economia i Territori

Decreta
Article únic

S’aprova el Decret de modificació del Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.