Carregant...
 

Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error en el Decret de l’1 de juliol del 2015 d’aprovació del Reglament de l’administració electrònica en l’àmbit de l’administració general del Principat d’Andorra, publicat al Butlletí Oficial de Principat d’Andorra núm. 51, any 2015, es fa pública la correcció d’errata següent:

Exposició de motius

On hi diu:

“La utilització dels mitjans electrònics prevista en aquest Decret queda sotmesa a les limitacions establertes a la Constitució, al Codi de l’Administració i a la resta de l’ordenament jurídic, amb ple respecte als drets que les persones tenen reconeguts. En especial, s’haurà d’actuar de conformitat amb l’article 14 de la Constitució; la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i el Decret de l’1 de juliol de l’any 2004, d’aprovació del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. “

Hi ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.