Carregant...
 

Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1.Objecte

El Reglament té per objecte la regulació de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, de les rifes, de les participacions de loteria i de les loteries de promoció o publicitàries de forma presencial i no permanent, definides a l’article 4 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), que la llicència de la classe E permet explotar als operadors de la categoria 5.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.