Carregant...
 

Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1.Objecte

El Reglament té per objecte la regulació de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, de les rifes, de les participacions de loteria i de les loteries de promoció o publicitàries de forma presencial i no permanent, definides a l’article 4 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), que la llicència de la classe E permet explotar als operadors de la categoria 5.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.