Carregant...
 

Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
LesLleis.com

S’entén per vedat de caça la superfície de territori on, en aplicació de la Llei dels vedats de caça, l’exercici de la caça hi és prohibit amb caràcter permanent, però en què es pot acordar la captura de determinades unitats en les condicions i les formes establertes per aquest Reglament, en aplicació del pla de gestió de cada vedat de caça, i en coherència amb els plans de caça de cada espècie.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.