Carregant...
 


Decret


La conscienciació dels països de la importància de la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional, en particular contra el terrorisme, va comportar el convenciment a escala mundial de la necessitat d’evitar el frau i la falsificació dels documents de viatge.
LesLleis.com

Aquesta necessitat motiva que l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) estableixi les especificacions dels documents de viatge conjugant, d’una banda, l’establiment del màxim nombre de mesures que garanteixin la seguretat mundial, i de l’altra, permetent la circulació àgil i segura dels viatgers.

Des del 2006, l’OACI recomana la introducció al passaport d’un circuit integrat que permeti als estats de dissenyar un passaport que faciliti la mobilitat transfronterera dels seus ciutadans amb el màxim nivell de seguretat. Aquest tipus de passaport es coneix com a “passaport biomètric” o “passaport electrònic”. Aquest circuit integrat sense contacte que presenta el passaport permet l’emmagatzematge de dades biomètriques que són integrades de forma normalitzada, cosa que permet l’interfuncionament mundial i la introducció de noves mesures de seguretat.

El Principat d’Andorra, en línia amb la decisió dels països europeus que l’envolten, va decidir l’any 2012 introduir al xip la informació relativa a les empremtes del titular. Aquesta informació, que permet la identificació segura del titular, amb què s’impedeix el frau i la falsificació, no té com a objecte l’ús invers, és a dir, no permet al sistema d’obtenir dades sobre la identitat d’un desconegut a partir de la informació sobre les empremtes emmagatzemades. Així es garanteix l’ús correcte d’aquestes dades personals.

En aquest sentit, l’11 de desembre del 2013 el Govern va aprovar el Reglament relatiu al passaport ordinari, que va entrar en vigor l’1 de febrer del 2014, i que regula les característiques del passaport d’acord amb la normativa internacional i les particularitats de la normativa interna en matèria de nacionalitat, tenint en compte les novetats introduïdes fins llavors i esmentades anteriorment.

No obstant això, en el marc de les normes de seguretat dels documents de viatge, les particularitats de la numeració del passaport andorrà associada a un número fix d’identificació de la persona ha originat problemes en els controls fronterers de diversos països, en els supòsits que el passaport correspongui a un duplicat de l’original perdut o robat, que també s’emet amb la mateixa numeració. En efecte, els duplicats s’emeten arran d’una denúncia de pèrdua o robatori d’un passaport amb un número que s’ha d’enregistrar obligatòriament en les bases de dades d’Interpol, i el fet que el número de passaport perdut o robat coincideixi amb el número del duplicat del passaport origina problemes d’identificació als nacionals andorrans en els controls fronterers d’arreu.

És per aquest motiu que convé introduir canvis en la numeració del passaport, tot conservant el número d’identificació de la persona que tradicionalment ha caracteritzat el passaport andorrà. En ressurt que la numeració del passaport passa de set a vuit dígits, desapareix un dels dos zeros que precedien el número fix d’identificació personal i s’afegeixen dos dígits al final del número d’identificació personal; aquests dos darrers dígits són els que variaran quan es renovi el passaport o en el supòsit que s’hagi d’emetre un duplicat a causa d’una pèrdua o robatori. I, per tant, les modificacions esmentades fan necessària la modificació parcial del Reglament relatiu al passaport ordinari vigent, en concret pel que fa a l’establiment de les característiques del passaport.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 9 de març del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.