Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius del Govern d’Andorra, del 6 d’abril del 2005


L’objectiu de la modificació parcial del Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius del Govern d’Andorra, del 6 d’abril del 2005, és canviar el nom de l’Àrea d’Arxius perquè la pràctica arxivística inclou la referència a la gestió de documents.
LesLleis.com

Amb aquesta modificació es regula l’arxiu central o intermedi administratiu, que és l’òrgan que custodia i centralitza la documentació en fase semiactiva produïda pel Govern d’Andorra en el desenvolupament de les seves funcions.

Aquest nou reglament s’adapta al Reglament organitzatiu de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD), del 9 de setembre del 2015, atenent la seva funció en l’establiment dels criteris generals sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics.

A proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 20 d’abril del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius, del 6 d’abril del 2005

Article 1

Es modifica el títol del Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius del Govern d’Andorra, del 6 d’abril del 2005, que queda redactat de la manera següent:

“Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.