Carregant...
 

Decret de modificació del Decret del 17-12-14 d’aprovació del Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades


El 17 de desembre del 2014, el Govern va aprovar el Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades amb la finalitat de desenvolupar aquest dret en virtut dels torns de guàrdia i del torn d’ofici penals, i també en els àmbits civil i administratiu. D’altra banda, la norma reglamentària regula de forma detallada i per a tots els àmbits jurisdiccionals els requisits i les condicions per a l’obtenció del benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes.
LesLleis.com

En concret, l’article 22 del Reglament esmentat defineix el contingut de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes, i relaciona les prestacions que formen part d’aquest benefici. No obstant això, l’aprovació coetània del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig, que també regula les particularitats en relació amb aquests barems quan a la persona executant d’una resolució judicial executòria li ha estat atorgat el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes, fa necessària la modificació de l’article 22 del Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades per incloure-hi aquestes particularitats. De fet, cal afegir com una de les prestacions que formen part del benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes l’exempció del pagament de la provisió de fons que forma part de la remuneració del saig.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, i d’acord amb la proposta prèvia de la Cambra de Saigs, el Govern, en la sessió del 3 de maig del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.