Carregant...
 

Decret d’aprovació de l’annex 6 d’instal·lació d’equips de producció de calor mitjançant bombes de calor aerotèrmiques del Reglament energètic en l’edificació


Exposició de motius

Amb la finalitat estratègica de disposar d’un compendi que permeti recollir la nova legislació nacional en matèria d’energia, el Reglament energètic s’ha estructurat, d’una banda, en dinou articles que configuren les disposicions administratives generals comunes, com la protecció del paisatge urbà, l’escalfament de l’aigua de les piscines descobertes amb energies renovables, els requisits administratius i les condicions de manteniment, entre d’altres. De l’altra, s’ha estructurat en cinc annexos que fixen les disposicions tècniques específiques en relació amb: l’eficiència energètica en l’edificació, les instal·lacions d’equips de producció de calor amb biomassa, amb geotèrmia de molt baixa entalpia i amb radiació solar, així com les instal·lacions de producció de calor mitjançant hidrocarburs.
LesLleis.com

Les normatives futures que es desenvolupin en el marc de l’objecte d’aquest Reglament es recolliran en nous annexos del mateix Reglament, i estaran emparades per les disposicions administratives generals que s’han esmentat abans.

El Decret d’aprovació de l’annex 6 d’instal·lació d’equips de producció de calor mitjançant bombes de calor aerotèrmiques del Reglament energètic en l’edificació s’emmarca en el model energètic que es descriu en el Llibre blanc de l’energia d’Andorra i en les polítiques de foment de les energies renovables impulsades pel Govern mitjançant l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del ministeri responsable del medi ambient.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.