Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials


Exposició de motius

La Llei 11/2016 de tinença i de protecció d’animals, aprovada pel Consell General en data 28 de juny del 2016, preveu en l’article 25 el desenvolupament reglamentari referent al servei de recollida i al funcionament de la gossera i la gatera oficials.
LesLleis.com

Al mateix temps, l’article 24 de la mateixa Llei defineix l’abandó d’un animal de companyia, així com els terminis en els quals la gossera i la gatera oficials l’han de retenir fins que se’n convingui el destí.

La col·laboració entre les administracions i la implicació de diverses institucions privades i associacions en la gestió de la temàtica relacionada amb la tinença d’animals de companyia han permès, aquests darrers anys, establir procediments de funcionament que han demostrat la seva eficàcia en la prevenció dels abandonaments, la recuperació d’animals de companyia extraviats o la millora dels serveis públics prestats als propietaris d’animals, i han evitat així situacions en què els animals poden trobar-se vagant per vies o espais públics sense propietari conegut i podent provocar, ultra una imatge degradant per al mateix país, riscos sanitaris o de seguretat pública.

L’existència d’instal·lacions oficials de manteniment d’animals de companyia permet gestionar de forma diligent, i sempre d’acord amb els preceptes de benestar animal que dicta la Llei 11/2016, les situacions en què un animal de companyia deixa de trobar-se sota la custòdia del seu propietari original, que poden ser per motiu d’abandonament, cessió voluntària, custòdia oficial o comís preventiu o definitiu. La gossera i la gatera oficials permeten alhora crear noves possibilitats que aquests animals puguin trobar un nou propietari.

L’establiment dels principis generals de funcionament de les instal·lacions, de les condicions de recollida d’animals a la via pública, dels terminis de recuperació d’un animal que hagi ingressat a la gossera o a la gatera o dels procediments administratius necessaris conformen el contingut d’aquest Reglament, que queda completat pel reglament intern de la gossera i la gatera oficials.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 5 d’octubre del 2016, aprova el Reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials.
Article únic

S’aprova el Reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials

Article 1. Abandó

Es considera que un animal està en situació d’abandonament quan:

1) No està identificat d’acord amb la legislació ni va acompanyat de cap persona.

2) Porta identificació i, en el termini establert a l’apartat 2 de l’article 5, el propietari avisat no l’ha recuperat o no se l’ha pogut avisar.

3) El mateix propietari ha firmat un document de cessió voluntària a la gossera o la gatera oficials.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.