Carregant...
 


Decret


En virtut del Decret del 20 d’abril del 2016, el Govern va aprovar la modificació de l’article 4 del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària. Aquesta modificació tenia com a objectiu reformar puntualment l’adscripció i precisar els membres que formen part de la Covass, i també concretar-ne les funcions, d’acord amb les disposicions de la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris; del Decret de reestructuració del Govern, del 3 de gener del 2016, corregit el 8 de gener següent; del Decret de reestructuració del Govern, del 27 de gener del 2016, i del Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, del 27 de gener del 2016.
LesLleis.com

No obstant això, des d’ençà s’ha constatat que els membres de la COVASS que provenen de l’àmbit de salut, i en concret del Ministeri de Salut i del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, que s’havien fet constar amb molta precisió a l’article 4 del Reglament que ens ocupa, d’acord amb el Decret del 20 d’abril del 2016, requereixen ser referits des d’una perspectiva més oberta, per adaptar la composició de la Covass a les tasques que té encomanades i fer possible que les valoracions i els dictàmens que porta a terme siguin el més adequats i conformes possibles.

És per aquesta raó que es promou una nova modificació de l’article 4 del Reglament, i, al mateix temps, s’aprofita per modificar-ne també l’article 16, que contenia un error formal de remissió, en relació amb el qual se’n millora la redacció.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de 7 de desembre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.