Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El 17 de maig del 2017 el Govern va aprovar el Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic, que preveu i regula la distribució de bosses de plàstic a les caixes dels establiments comercials i fomenta l’ús de les bosses reutilitzables d’altres materials com, per exemple, el tèxtil i altres alternatives compatibles amb la prevenció de residus.
LesLleis.com

Atès que el Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic entra en vigor al cap de sis mesos de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, concretament el 24 de novembre del 2017, durant la Setmana europea per a la prevenció de residus.

Atesa la necessitat d’informar per avançat els consumidors de manera visible a la caixa sobre les mesures per reduir les bosses de plàstic previstes en l’article 5.2 del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic.

S’ha convingut modificar el Decret d’aprovació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic per preveure aquesta necessitat d’informar els consumidors abans de la seva entrada en vigor.

Pels motius exposats, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 23 d’agost del 2017, aprova aquest Decret que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.